ஆரோக்கியம் செய்திகள்

புரதத்தின் தேவை எவ்வளவு?

பிப்ரவரி 28, 2020

மனிதர்களின் உடல் வலிமைக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் புரதச்சத்தை நாம் நாள் ஒன்றுக்கு எந்த அளவிற்கு உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் நம் உணவுமுறை அமைய வேண்டும். அதுவே நம் உடல்நலனுக்கு நன்மை தரும். புரதச்சத்தின் தேவை வயது, பாலினம், வாழ்க்கை முறை, உடல் உழைப்பு

பிப்ரவரி 27 - இந்தியாவின் முதல் புரதச்சத்து தினம்
பிப்ரவரி 27, 2020

நம் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களில் முதன்மையாக கருதப்படுபவை மாவுச்சத்து (Carbohydrates) புரதச்சத்து (Protein) மற்றும் கொழுப்பு (Fat). இவற்றில் மனிதர்கள் மாவுச்சத்தையும்