இளையராஜா தொடர்

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 17–7–19

ஜூலை 17, 2019

இளை­ய­ராஜா வந்த காலம்...(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)இளை­ய­ராஜா  இசை பற்­றிய கொண்­டாட்­டங்­கள் பல ரகம். பல­ரும் வெளிப்­ப­டை­யாக ராஜா ரசி­கர்­கள் என சொன்­ன­தும் ஒரு தேக்­கத்­தி­னுள் அப்­ப­டியே உறை­வதை உணர்ந்­தி­ருக்­கி­றேன். இளை­ய­ரா­ஜா­வின் வாழ்­கா­லத்­தில் பிறந்­த­தற்­கா­க­வும்,

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 10–7–19
ஜூலை 10, 2019

தற்­செ­யல் அல்ல...!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)இளை­ய­ராஜா பாடிய பாடல்­க­ளைப் பற்­றிய என் அனு­மா­னம் பிற­ரால் பாட­வி­ய­லாத பாடு­வ­தற்­கான மிகத்­துல்­லி­ய­மான

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 3–7–19
ஜூலை 03, 2019

பிற மொழி­க­ளி­லும் பாடி­யி­ருக்­கி­றார்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)இப்­ப­வும் தானொரு இசை மேதை என்­ப­தைத் தன் இசைக்­கோர்­வை­க­ளின் மூல­மாக

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 26–6–19
ஜூன் 26, 2019

இளை­ய­ராஜா குரல் ஜாலம்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)இளை­ய­ரா­ஜா­வின் இசை­யும் குர­லும் அவ­ரது ரசி­கர்­க­ளின் வழி­பா­டா­கவே மாறு­கி­றது. இதனை

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 19–6–19
ஜூன் 19, 2019

இளை­ய­ராஜா மீதான விமர்­ச­னம்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)நான் ரமேஷ் அண்­ண­னின் வளர்ப்பு. அவரை என்­னால் மீறவே முடி­யாது. என்ன செய்­வது..? மனசு ராஜா ராஜா

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 12–6–19
ஜூன் 12, 2019

இளை­ய­ராஜா பாடிய பாடல்­கள் – வாதம்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)அந்த அறை ஒரு முதிய மனி­த­ரின் வசிப்­பி­டம். அவர் பெயர், பர­மேஸ்­வ­ரன். இயற்­பி­யல்

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 5–6–19
ஜூன் 05, 2019

என் ஒவ்­வொரு பாட­லுமே சினி­மா­தான்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)நீங்­கள் இசை­ய­மைத்த படங்­க­ளில் இருக்­கும் ‘தீம்’ இசை­களை மட்­டும் தொகுத்து

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 29–5–19
மே 29, 2019

இந்த டியூன் வேண்­டா­மென்று சொல்லமாட்­டார்­கள்!(சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி...)இசை­ய­மைப்பு உங்­க­ளு­டை­யது. பாடல் உரு­வாக்­கத்­தில் அதைப் பாடு­வ­தும்

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 22–5–19
மே 22, 2019

 ஆன்­மி­கம் என்­பதே இசை­தான்!‘பாடல்­கள் ஒரு கோடி.. எது­வும் புதி­தில்லை… ராகங்­கள் கோடி… கோடி… அது­வும் புதி­தில்லை. எனது ஜீவன் நீதான்..

ராஜா ராஜாதான் தொடர் – சிவக்குமார் 15–5–19
மே 15, 2019

 ஜி.கே.வி., சொன்­ன­தால்­தான் இளை­ய­ராஜா இசை­ய­மைத்­தார்!‘16 வய­தி­னிலே’ கதா­பாத்­தி­ரங்­கள் தேர்வு எல்­லாம் முடி­வா­னது. இசை யார் என்று

மேலும் கடந்த பகுதிகள்