துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் டிரைலர் -வெளியீடு

18 பிப்ரவரி 2020, 06:31 PM

துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் டிரைலர் -வெளியீடு