13.02.2020 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 13 பிப்ரவரி 2020 12:15

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவுஎண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


துவரம் பருப்பு ரூ. 9,000

உளுந்து பருப்பு ரூ 10,800

பாசிப் பயறு ரூ.9,900

பச்சைப் பயறு ரூ. 5,200

சர்க்கரை ரூ, 3,500

கோதுமை ரூ 3,400

மைதா (90 கிலோரூ. 3,200

சுஜி (90 கிலோரூ. 3,400

 

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோரூ.5600

கடலை எண்ணெய் (10 கிலோரூ. 1270

நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோரூ. 2550

நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 22000

விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோரூ. 1900

தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோரூ. 2550.00 / 2935.00

வனஸ்பதி (15 கிலோரூ. 1,215.00 / 1500.00