ராமர் ஓட்டிய படகு!

பதிவு செய்த நாள் : 10 டிசம்பர் 2019

கங்கையைக் கடக்க குகன் என்ற படகோட்டி ராமருக்கு உதவினான். அவனுக்கு கூலி கொடுத்தார் ராமர். அதை வாங்க மறுத்து, “ராமா! ஒரே தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுக்குள் கூலி வாங்குவது முறையா?” என்றான்.

“எனக்கு படகு ஓட்டத் தெரியாதே” என்றார் ராமர்.

“ராமா! இந்த கங்கையாற்றைக் கடக்கும் படகுதான் என்னிடம் இருக்கிறது. நீங்களோ ‘பிறவி’ என்னும் பெருங்கடலையே கடக்கும் படகு வைத்திருக்கிறீர்கள். இப்போது சொல்லுங்கள். நீங்களும் என்னைப் போல படகோட்டிதானே!”

இதைக்கேட்ட ராமர் வாயடைத்து நின்றார்.