பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 02 நவம்பர் 2019 15:20

சென்னை:

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 9,200
உளுந்து பருப்பு ரூ 11,000
பாசிப் பயறு ரூ. 8,800
பச்சைப் பயறு ரூ. 5,800
சர்க்கரை ரூ, 3,600
கோதுமை ரூ 3,200
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,400

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ. 5,800 / 6,500
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,200
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 2,800

நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2,200

விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 12,300

தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 2,550 / 2,966

வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,215 / 1,220