பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 09 அக்டோபர் 2019 10:24

சென்னை:

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 9,200
உளுந்து பருப்பு ரூ 9,500
பாசிப் பயறு ரூ. 8,500
பச்சைப் பயறு ரூ. 5,600
சர்க்கரை ரூ, 3,650
கோதுமை ரூ 3,000
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,300

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ. 7,000

கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,170

நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 2,950

நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2,200

விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 13,200

தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 2,550 / 2966

வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,220