கண்டு பிடி­யுங்­கள்!

பதிவு செய்த நாள் : 09 ஆகஸ்ட் 2019


படங்களின் சரியான உருவங்களை சரியாக பொருத்தி பாருங்கள் செல்லுாஸ்...!

புள்ளிகளை இணைத்து படத்தை முழுமையாக்கி வண்ணம் தீட்டி மகிழுங்க பட்டூஸ்...!

விடுபட்டுள்ள இடத்தில் வரவேண்டிய பகுதிகளை பொருத்துங்க  குட்டீஸ்...!