17.05.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 17 மே 2019 09:55

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவுஎண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 8,800
உளுந்து பருப்பு ரூ 8,000
பாசிப் பயறு ரூ.8,000
பச்சைப் பயறு ரூ. 6,200
சர்க்கரை ரூ, 3,450
கோதுமை ரூ 3,000
மைதா (90 கிலோரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோரூ. 3,300
 
நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோரூ.6200/6250
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோரூ. 1200
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோரூ. 2500
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2600
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோரூ. 13800
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோரூ. 2850.00 / 3060.00
வனஸ்பதி (15 கிலோரூ. 1,280.00 / 1300.00