மொத்தவிலைக் குறியீட்டெண்ணை அடிப்படையாகக்கொண்ட பண வீக்கம் சரிவு

பதிவு செய்த நாள் : 14 மே 2019 16:58

புது டில்லி,

  மொத்த விலை குறியீட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணவீக்கம் 2019ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் 3.07 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. எரிபொருட்கள், மற்றும் உற்பத்தி பொருட்கள் விலை குறைந்ததே காரணமாகும்.

மொத்தவிலைக் குறியீட்டெண்ணை அடிப்படையாகக்கொண்ட பண வீக்கம் 3.07 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 3.18 சதவீதமாக இருந்தது.

கடந்த ஆண்டு 2018 ஏப்ரல் மாதத்தில் 3.62 சதவீதமாக இருந்தது.

காய்கறிகள் விலை சென்ற மாதம் ஏப்ரல் மாதத்தில் 40.65 சதவீதம் உயர்ந்தது. சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 28.13  சதவீதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

உணவு பொருட்கள் மீதான பணவீக்கம் 7.37 சதவவீதமாக அதிகரித்தது. சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 5.68 சதவீதமாக இருந்தது.

ஏப்ரல் மாதத்தில் எரிபொருள் மீதான பணவீக்கம் 3.48  சதவீதமாக இருந்தது சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 5.41  சதவீதமாக இருந்தது.

இந்தக் காரணங்களால் மொத்த விலை குறியீட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணவீக்கம் 2019ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் 3.07 சதவீதமாக குறைந்தது.