சில்லறை விற்பனை விலை பணவீக்கம் 2.05 சதவீதமாக குறைந்தது

பதிவு செய்த நாள் : 12 பிப்ரவரி 2019 20:08

புது டில்லி,

   2019ம் நிதியாண்டில் ஜனவரி மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் 2.05 சதவீதமாக குறைந்தது.

உணவுப்பொருட்கள் உட்பட காய்கறி மற்றும் முட்டைகளின் விலை குறைந்ததே இதற்கு காரணம் ஆகும் என அரசாங்கம் தரவு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண் 2018ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் 2.19 சதவீதத்தில் இருந்து 2.11 சதவீதமாக குறைந்தது.

இது 2018ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 5.07 சதவீதமாக இருந்தது என மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

2019 சென்ற மாதம் ஜனவரி மாதத்தில் எரிபொருளுக்கான பண வீக்கம் 2.2 சதவீதம் குறைந்தது. இது கடந்த 2018ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் 4.54 சதவீதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.