11.02.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 11 பிப்ரவரி 2019 09:54

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 8,700
உளுந்து பருப்பு ரூ 7,600
பாசிப் பயறு ரூ.8,200
பச்சைப் பயறு ரூ. 6,200
சர்க்கரை ரூ, 3,300
கோதுமை ரூ 3,200
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,300

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ.5150 /5150
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,120
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 2200
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2600
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 12700
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 3025.00 / 3249.00
வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,290.00 / 1320.00