06.12.2018 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 06 டிசம்பர் 2018 09:44

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 7,300
உளுந்து பருப்பு ரூ 7,800
பாசிப் பயறு ரூ. 7,800
பச்சைப் பயறு ரூ. 6,300
சர்க்கரை ரூ, 3,400
கோதுமை ரூ 3,200
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 3,200
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,300

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ.4700 /4750

கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,110

நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 2300

நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2450

விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 13,000

தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 2950.00 / 3091.00

வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,240.00 / 1320.00