ஐயப்பனுக்குரிய பூஜைமுறை!

பதிவு செய்த நாள் : 04 டிசம்பர் 2018

வீட்டில், கோயிலில், பொது இடத்தில் ஐயப்ப விக்கிரகம் வைத்து சிறப்பு பூஜை நடத்தும்போது செய்ய வேண்டிய உபசார முறைகள்:–

1. ஆவாஹனம் - – இறைவனை அழைத்தல்

2. ஆசனம் - – இருக்கை கொடுத்தல்

3. பாத்யம் - – திருவடிகளை கழுவ தண்ணீர் கொடுத்தல்

4. அர்க்யம் - – மரியாதை காட்ட தண்ணீர் கொடுத்தல்

5. ஆசமனம் - – குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தல்

6. மதுவர்க்கம் - – பால் அல்லது பழம் தருதல்

7. ஸ்நானம் - – நீராடல்

8. வஸ்திரம் - – உடை கொடுத்தல்

9. யக்ஞோபவீதம் -– பூணுால் போடல்

10. கந்தம் -– வாசனை திரவியம் கொடுத்தல்

11. புஷ்பம் -– மலர் சாத்துதல்

12. துாபம் - சாம்பிராணி காட்டுதல்

13. தீபம் -– விளக்கேற்றுதல்

14. நைவேத்யம் -– பிரசாதம் படைத்தல்

15. தாம்பூலம் -– வெற்றிலை பாக்கு வைத்தல்

16. நீராஞ்சனம் -– கற்பூரம் காட்டுதல்.