08.11.2018 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 08 நவம்பர் 2018 09:48

சென்னை:                         

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 6,800
உளுந்து பருப்பு ரூ 7,500
பாசிப் பயறு ரூ. 7,600
பச்சைப் பயறு ரூ. 5,600
சர்க்கரை ரூ, 3,500
கோதுமை ரூ 3,300
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 3,100
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,200

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ.5300 /5350
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,200
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 2300
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 2050
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 11,000
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 3055.00 / 3249.00
வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,270.00 / 1340.00