அறிஞர் போதனைகள்! - – வேதாத்திரி மகரிஷி

பதிவு செய்த நாள் : 12 செப்டம்பர் 2017

சின்ன வயது  குழந்தைகளுக்கு உடைகளை தைக்கும் போது அவர்களின் வளர்ச்சியை ஞாபகத்தில் கொண்டு தாராளமாக தைத்துக் கொள்கிறோம். துணியின் உறுதி அதிகமாக இருந்தால் இந்த தாராளம் சற்று அதிகமாக இருக்கும். இதனால், சில உடைகள் தைக்கும் போது பொருத்தமில்லாமலும் தோன்றலாம். எனினும், போகப்போக அதன் உபயோகம் நீண்ட காலத்திற்கு பொருத்தமானதாகவே இருக்கும்.

இது போன்றே அறிஞர்கள் உலக மக்களுக்கு தரும் அறநெறி  போதனைகளும், நல்வாழ்விற்கேற்ற திட்டங்களும் அக்காலத்திற்கு சிறிது பொருத்தமில்லாமலும், அவசியமற்றவை என எண்ணும்படியாகவும் இருக்கலாம்.

கடந்தகால அனுபவங்கள், எதிர்கால விளைவுகள், தற்கால சூழ்நிலைகள் என்ற மூன்றையும் இணைத்து யூகிக்கும் திறனான ‘முக்கால ஞானம்’ என்ற அகன்ற நோக்கில் அவர்களின் திட்டங்களும், போதனைகளும் உருவாவதால் குறுகிய நோக்கமுள்ள  மயக்கவாதிகளாலும், பாமரர்களாலும் அக்கருத்துக்களில் அடங்கியிருக்கும் நன்மைகளை உடனே எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

சிறந்த சிந்தனையாளர்களும், நீண்ட எதிர்காலமுமே அத்தகைய அறிஞர்களின் கருத்துக்களை தெளிவாக விளக்கம் செய்ய முடியும்.