நல்ல கல்லுாரியை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி...! – குட்டிக்கண்ணன்

பதிவு செய்த நாள் : 04 மே 2017
பிளஸ் 2 முடித்த பின் தங்­கள் பிள்­ளையை மேற்­ப­டிப்­புக்­காக நல்ல கல்­லூ­ரியை தேர்ந்­தெ­டுக்க பெரும்­பா­லான பெற்­றோர் சிர­மம்­ப­டு­கின்­ற­னர். இதில் பெற்­றோர் மட்­டு­மில்லை மாண­வர்­க­ளும்­தான். அவர்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்­டுள்ள சிரமங்களை போக்­கி­றார் பேரா­சி­ரி­யர், கல்­வி­யா­ளர், முனை­வர் மாத­வன்.

 "பிளஸ் 2 தேர்வு முடி­வு­கள் மிக விரை­வில் வர உள்­ளது. அதில் எவ்­வ­ளவு மதிப்­பெண் நீங்­கள் எடுத்து இருக்­கி­றீர்­களோ அதை பொருத்­து­தான் எந்த கல்­லூ­ரி­யில் சேர முடி­யும் என்­பது உங்­கள் கைக­ளில் தான் இருக்­கி­றது.

சில கல்­லூ­ரி­கள் காலம்­கா­ல­மாக மிகப் பிர­ப­ல­மாக இருக்­கும். அதை ஆராய்ந்­தோ­மா­னால் தக்க கார­ணங்­கள் நமக்கு புலப்­ப­டும். அத்­த­கைய கல்­லூ­ரி­க­ளில் தங்­கள் பிள்­ளை­களை சேர்க்­க­தான் பெரும்­பா­லான பெற்­றோர் விருப்­ப­டு­வார்­கள்.

இப்­போது எந்த பிரிவு தேர்ந்­தெ­டுக்­க­லாம் என்­ப­தில் தெளி­வாக இருக்­கி­றார்­கள். ஆனால், அப்­பி­ரிவை எந்த கல்­லூரியில் எடுக்­க­லாம் என்­ப­தில்­தான் கணி­ச­மான பெற்­றோரும், மாண­வர்­க­ளுக்கும் தெளி­வில்­லா­மல் உள்­ள­னர். இதற்­காக சரி­யாக திட்­ட­மி­டா­த­தால் கடைசி நிமி­டத்­தில் கிடைக்­கும் ஏதோ ஒரு கல்­லூ­ரி­யில் தங்­கள் பிள்­ளையை பெற்­றோர் சேர்த்து விடுக்­கின்­ற­னர். பின்­னர் பிள்ளை படித்து முடிக்­கும் வரை­யி­லான காலம்­வரை பெற்­றோ­ரும் அவர்­க­ளும் பல­வி­த­மான கஷ்­டங்­களை சந்­திக்­கின்­ற­னர்.

ஆகவே, இத்­த­கைய தொல்­லை­க­ளுக்கு மாண­வர்­க­ளும் பெற்­றோ­ரும் ஆளா­கா­மல் இருக்க. நான் கூற­போ­கும் கார­ணங்­களை கொஞ்­சம் படித்­தால் உங்­க­ளுக்கு ஒரு தெளிவு பிறப்­பது உறுதி.

எந்த நக­ரி­லும் பிர­ப­ல­மான ஒன்­றி­ரண்டு கல்­லூ­ரி­கள் கட்­டா­யம் இருக்­கும். அக்­கல்­லூ­ரி­க­ளில் அனை­வ­ரும் சேர வாய்ப்பு கிடைக்­காது. அத­னால் வெகு தொலை­வி­லி­ருக்­கும் கல்­லூ­ரி­யில் பிள்­ளையை சேர்த்து விடு­வீர்­கள். பிள்­ளை­யின் எதிர் காலம் நன்­றாக இருக்க வேண்­டுமே என்ற எண்­ணத்­தில் சேர்த்து இருப்­பீர்­கள். அவை உங்­கள் அரு­கி­லுள்ள கல்­லூ­ரி­யி­லும் உங்­கள் பிள்­ளைக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் சொல்­ல­போ­கும் கார­ண­கா­ர­ணி­கள் அக்­கல்­லூ­யில் இருந்­தால் தாரா­ள­மாக உங்­கள் பிள்­ளையை சேர்க்க பய­ப­ட­வேண்­டாம்.

இப்­போது பெரும்­பா­லான பெற்­றோர் தங்­கள் பிள்ளை படித்து முடித்த அடுத்த நொடி­யி­லேயே பணிக்கு செல்ல வேண்­டு­மென்று நினைக்­கின்­ற­னர். அவ்­வாறு எண்­ணு­வ­தில் தவ­றே­தும் இல்லை. ஒரு கல்­லூ­ரியை தேர்ந்­தெ­டுக்க முன் அக்­கல்­லூ­ரி­யில் கேம்­பஸ் இன்­டர்­வியூ இருக்­கின்­றதா என பார்க்­கின்­ற­னர். அவை வேலை­வாய்ப்­புக்­கான நுழைவு கல்வி என கரு­து­கி­றார்­கள். இதை தங்­க­ளுக்கு சாத­மாக எடுத்­துக் கொண்டு பல கல்­லூ­ரி­கள் நூறு சத­வீ­தம் பிளேஸ்­மெண்ட் உள்ள கல்­லூரி என்று விளம்­ப­ர­ப­டுத்­திக் கொள்­கி­றார்­கள். அதை அப்­ப­டியே நம்பி விட­வேண்­டாம். முத­லில் அக்­கல்­லூ­ரி­லி­ருந்து பிளேஸ்­மெண்ட் மூலம் வேலை கொடுத்த நிறு­வ­னங்­கள் எவை என்று பாருங்­கள்.

இந்த கல்­லூரி மூலம் தன் பிள்­ளைக்கு ஏதோ­யொரு வேலை கிடைத்­து­வி­டும் என பகல் கனவு காணா­தீர். பாடத்­தில் அரி­யர்ஸ் வைத்­தி­ருந்­தால் பிளேஸ்­மெண்ட் கிடை­யாது என்­பதை முத­லில் கருத்­தில் கொள்­ளுங்­கள். அக்­கல்­லூ­ரி­லி­ருந்து படித்து முடித்த அனை­வ­ருக்­கும் 100 சத­வி­க­தம் வேலை கிடைத்து இருக்­கி­றதா இல்லை நேர்­மு­கத் தேர்­வுக்கு தேர்ந்­தெ­டுக்க பட்­ட­வர்­க­ளுக்கு மட்­டுமே 100 சத­வி­கி­தம் வேலை கிடைத்­தி­ருக்­கும் என்­பது முக்­கி­ய­மான விஷ­ய­மா­கும்.

கிரா­மங்­க­ளி­லி­ருந்து பெரும் நக­ரங்­க­ளி­லுள்ள கல்­லூ­ரி­க­ளில் படிக்க வரும் மாண­வர்­க­ளுக்கு மன­த­ள­வில் ஒரு மாற்­ற­மும் வாழ்க்கை முறை­யில் ஒரு மாற்­ற­மும் ஏற்­பட வாய்ப்பு உண்டு. பெரும் நக­ரத்து மாண­வர்­களை போல் அவர்­க­ளால் சார­ள­மாக ஆங்­கி­லம் பேச வராவிட்­டால் ஒரு­வித தாழ்வு மன­பான்­மைக்கு அவர்­கள் தள்­ளப்­ப­டு­கி­றார்­கள். அதை எதிர்த்து நிற்­கும் மன­நிலை அவர்­க­ளுக்கு கட்­டா­ய­மாக இருக்க வேண்­டும்.

கல்­லூரி விடு­தி­யில் தங்­கி­தான் படிக்க வேண்­டு­மென்ற சூழ்­நிலை ஏற்­ப­டால் அந்த விடு­திக்கு நேர­டி­யாக சென்று பாருங்­கள். நீங்­கள் மட்­டும் சென்று பார்ப்­பது சரி­யில்லை. படிக்­க­போ­கும் உங்­கள் பிள்­ளை­யும் உடன் அழைத்து செல்­லுங்­கள். முத­லில் அங்கு பார்க்க வேண்­டி­யது. அந்த விடு­தி­யில் படிப்­ப­தற்­கான தகுந்த சூழ் நிலை இருக்­கின்­றதா, ஏன்­னெ­னில் சில விடு­தி­கள் இரவு பத்து மணி­கெல்­லாம் விளக்கை அனைத்து விடு­கின்­ற­னர். மேலும், மன­த­ள­வில் தாக்­கக்­கூ­டிய வேண்­ட­ப­டாத கட்­டு­பா­டு­கள் விதிக்­க­லாம். உதா­ர­ண­மாக செல்­போன் பயன்­ப­டுத்­தக்­கூ­டாது என்­பார்­கள். விடுதி மெஸில் என்ன மாதி­ரி­யான உண­வு­கள் வழங்­கப் படு­கின்­றன என கேளுங்­கள். விடு­தி­யில் மாண­வர்­கள் தங்­கும் அறை எவ்­வ­ளவு பெரி­யது, ஒர் அறை­யில் எத்­தனை மாண­வர்­கள் தங்க வைக்­கப்­ப­டு­கி­றார்­கள் என்­ப­தை­யும் கவ­னத்­தில் கொள்­ள­வேண்­டும்.

முன்­பெல்­லாம் லேப் என்­றாலே அறி­வி­யல் ஆய்வு கூடங்­களை குறிப்­ப­தாக பொருள் இருந்­தது. இன்று அந்த லேப் பல வித­மான பொருட்­களை தாங்கி நிற்­கின்­றன. இப்­போது பல கல்­லூ­ரி­க­ளில் லேங்­வேஸ் லேப் ஒன்றை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­கி­றார்­கள். அதன் மூலம் மாண­வர்­க­ளுக்கு ஆங்­க­லம் பேச கற்­றுக்­கொ­டுப்­ப­தோடு மன­த­ள­வில் வேலைக்கு எவ்­வாறு தயா­ரா­வது எப்­ப­டி­யென்ற பயிற்­சி­யும் அளிக்­கப் படு­கி­றது. அது­போன்ற பயிற்­சி­கள் உங்­கள் பிள்ளை சேர இருக்­கும் கல்­லூ­ரி­யில் கொடுக்­கப்­ப­டு­கி­றதா என்­ப­தை­யும் ஆரா­யுங்­கள்.

நூல­கத்­தில் பய­னுள்ள நூல்­கள் மட்­டும் இருக்­கி­றதா என்­பதை கவ­னிக்­கக்கூடாது. இன்று எல்­லாமே டிஜிட்­டல் மய­மா­கி­விட்­டன. ஆகவே நு-ல­கத்­தில் டிஜிட்­டல் நூல்­கள் இருக்­கின்­றதா என்­ப­தை­யும் பார்க்க வேண்­டும். இப்­போது எங்­கள் கல்­லூ­ரி­யில் வீடியோ கான்­ப­ரன்ஸ் வசதி இருப்­ப­தாக விளம்­ப­ரம் படுத்­து­கி­றார்­கள். இந்த வீடியோ கான்­ப­ரன்ஸ் வசதி மூலம் துறை சார்ந்த வல்­லு­னர்­க­ளோடு தொடர்பு கொண்டு தங்­க­ளுக்கு ஏற்­ப­டும் ஐய்­யங்­களை போக்­கிக் கொள்­ள­மு­டி­யும். ஆகவே, அந்த வச­தி­யும் கல்­லு­ரி­யில் இருக்­கி­றதா என்­பதை உறுதி செய்து கொள்­ளுங்­கள்.

பல தனி­யார் பொறி­யி­யல் கல்­லூ­ரி­கள் நக­ரங்­களை விட்டு மிக தொலை­வில் இருக்­கின்­றன. அக்­கல்­லூ­ரி­க­ளுக்கு பேருந்­தில் மட்­டும்­தான் செல்ல முடி­யும் என்ற நிலை உள்­ளது என்­ப­தை­யும் கருத்­தில் வையுங்­கள்.

உங்க பிள்­ளையை சேர்க்க போகும் கல்­லூ­ரிக்கு நேர­டை­யாக சென்று அங்கு எவ்­வாறு ஆசி­ரி­யர்­கள் பாடம் நடத்­து­கின்­ற­னர் என்­பதை அறி­யுங்­கள். அது மட்­டு­மல்ல அங்கு படிக்­கும் மாண­வர்­க­ளி­ட­மும் இதை பற்றி விசா­ரித்து தெரிந்து கொள்­ளுங்­கள். பழைய மாண­வர்­கள் எங்­கள் கல்­லூரி சூப்­ப­ராக பாடம் எடுக்­கும் என்­பதை மட்­டும் கவ­னத்­தில் கொள்­ள­தீர்­கள். அதற்கு பல்­வேறு கார­ணங்­கள் உண்டு.

அவ்­வாறு கருத்து கூறி­ய­வர் படித்த கல்­விப் பிரிவு வேறா­க­வும் இருக்­க­லாம். உங்­கள் பிள்­ளைக்கு நீங்­கள் தேர்ந்­தெ­டுக்­கப் போகும் கல்­விப் பிரிவு வேறாக இருக்­க­லாம். இப்­போ­தெல்­லாம் அற்­பு­த­மாக கல்வி கற்­பிக்­கும் ஆசி­ரி­யர்­கள் எந்த கல்­லூ­ரி­யி­லும் நிலை­யாக இருப்­பது இல்லை. எக்­கல்­லூரி அதி­கம் சம்­ப­ளம் கொடுக்­கி­றதோ அக்­கல்­லூ­ரி­க­ளுக்கு தாவிக் கொண்டே இருக்­கி­றார்­கள்.

சில கல்­லூ­ரி­கள் மத்­திய உணவை தங்­கள் கல்­லூரி கேன்­ட­னில்­தான் சாப்­பிட வேண்­டு­மென்று கட்­டா­யப்­ப­டுத்­து­கி­றார்­கள். அவ்­வாறு இருக்­கும் எனில் அங்கு உணவு சுத்­த­மாக சமைக்­கப்­ப­டு­கி­றதா என்­பதை கவ­னி­யுங்­கள். உங்­கள் பிள்­ளையை அக்­கல்­லூரி விடு­தி­யில் சேர்ப்­ப­தாக இருந்­தா­லும் அங்­கும் இதை கவ­னிக்க வேண்­டும். கல்­லூரி அழ­காக இருக்­கி­றது என்­ப­தால் தேர்ந்­தெ­டுத்­தி­டக்­கூ­டாது. ஒரு கல்லூரி ஆற்­றின் கரை­யோ­ர­மாக அமைந்­தி­ருக்­க­லாம், மற்­றொரு கல்­லூ­ரி­யின் எதிரே ஏரி இருக்­க­லாம். ஆனால், அதில் இருக்­கும் நீர்­நி­லை­கள் சுத்­த­மாக இல்­லை­யே­னில் அக்­கல்­லூ­ரி­யில் படிக்­கும் மாண­வர்­கள் கொசுக்­க­டி­யால் அவ­திப்­ப­ட­லாம். சில மாண­வர்­க­ளுக்கு தனிப்­பட்ட முறை­யில் கலை திறனோ இல்லை விளை­யாட்டு திறனோ இருக்­க­லாம். அத்­தி­றனை வளர்த்­துக் கொள்ள வாய்ப்­பு­கள் நீங்­கள் சேர்க்­க­போ­கும் கல்­லூ­ரி­யில் இருக்­கி­றதா என்று பாருங்­கள்.

இன்று நிகர்­நிலை பல்­க­லைக்­க­ழ­கம் என்­றாலே பலர் அச்­சம் படு­கின்­ற­னர். அனைத்து நிகர்­நிலை பல்­க­லைக்­க­ழ­கங்­கள் அவ்­வாறு இருக்­கும் என்­பது இல்லை. அவற்­றில் பல சிறந்த பல்­க­லைக்­க­ழ­கம் உள்­ளன. அவை சிறப்­பாக கல்­வியை போதிக்­கின்­றன. அவ்­வா­றான பல்­க­லைக்­க­ழங்­களை தேர்ந்­தெ­டுத்து உங்­கள் பிள்­ளை­களை தய­க­மில்­லாம் சேர்க்­க­லாம்.

கல்­லூ­ரி­யில் படிக்­கும் மூன்று இல்லை நான்கு வரு­டங்­கள் உங்­கள் பிள்­ளை­யின் வாழ்க்­கை­யில் முக்­கி­ய­மான கால கட்­டம் அது. ஆகவே கல்­லூரி தேர்ந்­தெ­டுக்­கும் முன் ஒன்றுக்கு பல­த­டவை ஆலோ­சித்த பின் கல்­லூ­ரியை முடிவு செய்­வது சிறந்­த­தாக இருக்கும்" என்­றார்.