வர்த்தகம் செய்திகள்

22-03-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்

மார்ச் 22, 2019

சென்னை சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்   குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                                 10.0020.00தக்காளி நவீன்       20.0030.00உருளை      10.0015.00வெங்காயம்                  8.00 

22.03.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
மார்ச் 22, 2019

சென்னை:                         கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம் பருப்பு ரூ.

22.03.2019 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மார்ச் 22, 2019

மும்பை:       அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 68.95ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ 77.95ஒரு

ஹோலி பண்டிகை: பங்கு சந்தை, அந்நிய செலவாணி சந்தைகளுக்கு இன்று விடுமுறை
மும்பை : - மார்ச் 21, 2019

மும்பை :   ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு பங்கு சந்தை, அந்நிய செலவாணி சந்தைகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நாடு முழுவதும் இன்று ஹோலி பண்டிகை

21-03-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
மார்ச் 21, 2019

சென்னை சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்   குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                  

21.03.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
மார்ச் 21, 2019

சென்னை:                         கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம் பருப்பு ரூ.

21.03.2019 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மார்ச் 21, 2019

மும்பை:       அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 68.56ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ 78.23ஒரு

20-03-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
மார்ச் 20, 2019

சென்னை சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்   குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                  

20.03.2019 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
மார்ச் 20, 2019

சென்னை:                         கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம் பருப்பு ரூ.

20.03.2019 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மார்ச் 20, 2019

மும்பை:       அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 68.77ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ 78.07ஒரு

மேலும் வர்த்தகம் செய்திகள்