வர்த்தகம் செய்திகள்

சென்செக்ஸ் 343 புள்ளிகள் உயர்ந்தது

மும்பை, - மார்ச் 21, 2018

மும்பை,இன்றைய வர்த்தகத்தில் பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது. மும்பைப் பங்குச் சந்தைக் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 343 புள்ளிகள் உயர்ந்து 33,339.93 புள்ளிகளில் நிலைபெற்றது.தேசியப் பங்குச் சந்தைக் குறியீட்டு எண் நிப்டி 98.05 புள்ளிகள் அதிகரித்து 10,222.40 புள்ளிகளாக உள்ளது. இதை போல் பார்தி ஏர்டெல், என்டிபிசி,

21- 03-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
சென்னை - மார்ச் 21, 2018

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                  

21.03.2018 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
சென்னை: - மார்ச் 21, 2018

சென்னை:                         கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால்

21.03.2018 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மும்பை: - மார்ச் 21, 2018

மும்பை:அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 65.20ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ80.02ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட்

20-3-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
சென்னை: - மார்ச் 20, 2018

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                  

20.3.2018 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
சென்னை: - மார்ச் 20, 2018

சென்னை:கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம்

20.3.2018 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மும்பை: - மார்ச் 20, 2018

மும்பை:அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 65.20ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ. 80.47ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட்

19- 03-2018 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
சென்னை - மார்ச் 19, 2018

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                  

19 .03.2018 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
சென்னை: - மார்ச் 19, 2018

சென்னை:                         கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால்

19.03.2018 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
மும்பை: - மார்ச் 19, 2018

மும்பை:அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 65.10ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ79.86ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட்

மேலும் வர்த்தகம் செய்திகள்