கல்வி வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –10

செப்டம்பர் 10, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல் தாளில்  இந்திய வரலாறு (Indian History) பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்  சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம் 1. With reference to Indian National Movement, consider the following pairs: Person Position held 1. Sir Tej Bahadur Sapru President, All India Liberal Federation 2. K. C. Neogy Member, The Constituent Assembly 3. P. C. Joshi General Secretary, Communist Party of India Which of the pairs given above is/are correctly matched? (a) 1 only (b) 1 and 2 only (c) 3

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –9
செப்டம்பர் 03, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல்தாளில் (Indian polity)பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். .With reference to the Legislative

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –8
ஆகஸ்ட் 27, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு பொருளாதாரம் (Economics) பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். The economic cost of food grains

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –6
ஆகஸ்ட் 13, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வில் (Civil Services Exams) முதல் நிலை தேர்வு பாடத்திட்டம் குறித்து இந்த வாரம், விரிவாக பார்க்கலாம்.

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –5
ஆகஸ்ட் 06, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வுக்கான (Civil Services Exams) தேர்வு கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகியவற்றை சென்ற வாரம்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –4
ஜூலை 30, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வு (Civil Services Exams) எத்தனை முறை எழுதலாம் மற்றும் தேர்வு நடைபெறும் இடங்கள் ஆகியவற்றை சென்ற வாரம்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –3
ஜூலை 23, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வு (Civil Services Exams) எழுதுவதற்கான கல்வித்தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு ஆகியவற்றை சென்ற வாரம் பார்த்தோம்.

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –2
ஜூலை 17, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வினைக் (Civil Services Exams) குறித்து இந்த வாரம் பார்க்கலாம். இத்தேர்வானது கீழ்குறிப்பிட்ட இருபத்தி

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் --– 1
ஜூலை 09, 2020

கிராமங்களில் திறமை வாய்ந்த, படித்த பட்டதாரிகள் அதிகம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு, தகுந்த வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கின்றனர்.

நல்ல கல்லூரியை தேர்வு செய்ய 10 டிப்ஸ்!
ஜூலை 03, 2020

கொரோனா ஊரடங்கு மத்தியில், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுக்காக மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர். ரிசல்ட் வருவதற்கு

மேலும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்