11.08.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை

பதிவு செய்த நாள் : 11 ஆகஸ்ட் 2017 19:47

சென்னை:

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


துவரம் பருப்பு ரூ. 6,800
உளுந்து பருப்பு ரூ 7,500
பாசிப் பயறு ரூ. 6,800
பச்சைப் பயறு ரூ. 7,000
சர்க்கரை ரூ, 4,080
கோதுமை ரூ 2,600
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 2,500
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,200

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ. 4,900 / 5,000
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,200
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 1,800 / 1850
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,350
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 11,200
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 2,420.00 / 2,700.00
வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,150.00 / 1,180.00